سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

عالی

docx 1396 مهر 26 حجم : 2 مگابایت صفحات : 398500 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

دانلود گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

 
 


گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه  1

اندازه گیری دما  2

دماسنج معمولی  3

دماسنج حداقل  4

دماسنج ماکزیمم   5

دماسنج خشک   6

دماسنج تر   6

دماسنج های عمق خاک   7

انواع دمانگار   8

دماسنج حداقل زمین   9

دمانگار  10

اندازه گیری تابش خورشید   11
  
دستگاه آفتاب نگار   12

واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی

دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج  12

دستگاههای باران نگار   13

نحوه کار و طریقه اندازه گیری مقدار بارش   14

اندازه گیری مقدار تبخیر   15

تبخیر سنج نوع پیچ    15

تشت تبخیر کلاس A       16

رطوبت و اندازه گیری آن  17

ظرفیت و درجه اشباع      17

ادوات رطوبت سنجی      17

سایکرومتر  18

رطوبت نگار 21

رطوبت – دمانگار     21
 
باد سطح زمین        22
  
چگونگی وضعیت باد سطح زمین          22

طریقه نصب بادنمای استاندارد   23

واحدهای جهت و سرعت باد        24

دستگاههای اندازه گیری سرعت باد 24

مفاهیم و واژه های مورد استفاده در باد سطح زمین       25

رژیم شبانه روزی باد سطح زمین     25

دستگاههای اندازه گیری فشار هوا       26
 
فشارسنج های جیوه ای       26

فشارنگار یا باروگراف    28

تصحیحات فشارسنج جیوه ای     29

گزارش بازدید از سازمان هواشناسی 30
 
 

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه

ایستگاه هواشناسی اقدسیه در شمال تهران واقع شده. در اطراف این ایستگاه ساختمانهای مختلف با ارتفاع متفاوت وجود دارد که استاندارد جهانی را در مورد این ایستگاه زیر سوال برده است.

در این ایستگاه مسئول ایستگاه هواشناسی اطلاعات خیلی مختصری در مورد وسایل و ادوات هواشناسی ارائه داد که اینجانب برای تکمیل گزارش مجبور به استفاده از کتابهای مربوط به هواشناسی شده ام. ادوات هواشناسی از قبیل انواع دماسنج ها، دمانگار، بارانسنج، رطوبت سنج، تشعشع نگار و آفتابنگار، تشتک تبخیر و ... در محوطه باز ایستگاه هواشناسی قرار داشت و فقط فشار را به دلیل اهمیت آن در داخل اتاق اندازه می گرفتند. تمام این ادوات اطلاعات خود را از طریق کابل وارد کامپیوتر مستقر در اتاق پیش بینی می کنند و توسط برنامه های از قبل تهیه شده برای کامپیوتر، یک گزارش سیتوپتیک تهیه می شود.

در اتاق پیش بینی اقدسیه گزارشات سینوپتیک از 11 ایستگاه هواشناسی موجود در استان تهران «آبعلی و فیروزکوه و کرج و ...» وارد این مرکز شده، خطوط هم دما، هم فشار مشخص و با استفاده از عکس ماهواره ای، نقشه های سطح زمین، توده ابر مقایسه نقشه های هواشناسی با هم و ... اقدام به پیش بینی هوای استان تهران می نمایند. و نتیجه پیش بینی هواشناسی خود را رأس ساعت مشخص گرینویچ به سازمان هواشناسی مخابره می نمایند.

در داخل اتاق پیش بینی دستگاههای مختلف دریافت اطلاعات ماهواره ای، عکس هوایی، سیستم های کامپیوتری خودکار ثبت و اطلاعات مربوط به دما، رطوبت، میزان باران، جهت و سرعت باد را به صورت 24 ساعته نشان می دهد.

همچنین دستگاه فشارسنجی در منطقه مخصوصی داخل اتاق قرار دارد که مقدار فشار هوای داخل اتاق را بیان می کند. این فشارسنج جیوه ای از نوع کیواست که توضیحات لازم در باره این فشارسنج در صفحات آتی بیان خواهد شد.

حال به توضیح ادوات هواشناسی موجود در ایستگاه هواشناسی اقدسیه می پردازیم.

اندازه گیری دما

مطالعه وضعیت هوا در جهات مختلف و شرایطی که باعث می شود هوا صعود کند از عوامل بسیار مهم در پیش بینی وضع هواست. ولی آنچه بیش از هر عامل دیگری مهم می باشد دمای هواست. برای اندازه گیری دما در سطوح فوقانی جو لازم است از روشهای سنجش از دور استفاده شود اما فعلاً بحث ما در مورد ابزار و ادوات سنجش مستقیم دما در سطح زمین است.

دماسنج معمولی

دمای هوا، توسط دماسنج اندازه گیری می شود. دماسنج یک لوله بسیار باریک شیشه ای مسدود است که در انتهای آن، محفظه ای تعبیه، و از جیوه یا الکل پر شده است (شکل   ). در داخل لوله دماسنج، خلا کامل وجود دارد. گرم شدن مخزن باعث گرم شدن جیوه یا الکل و انبساط آن می گردد که در نتیجه مایع داخل مخزن در طول لوله دماسنج بالا می رود، و برعکس با سرد شدن مخزن و متعاقباً سرد شدن مایع در درون لوله مویین سطح مایع پایین می آید. بدنه لوله شیشه ای از بیرون با مقیاس دما مدرج شده است. با مشاهده سطح مایع در داخل لوله دماسنج و قرائت عددی که روی بدنه شیشه نوشته شده است دمای هوا در همان لحظه مشخص می شود (شکل   )

برای آنکه دمای قرائت شده از روی دماسنج نشان دهنده دمای واقعی هوا باشد، باید دما سنج ها از تابش مستقیم خورشید، تشعشع آسمان و زمین و اجسام اطراف خود مصون باشند. علاوه بر مسئله فوق باید توجه داشت که جریان هوا با تهویه کافی از روی دماسنج ها عبور نماید تا آنکه دمای اندازه گیری شده بتواند دمای هوای آزاد را نشان دهد. دو روش برای این منظور بکار می رود.

دماسنج ماکزیمم

برای تعیین دمای حداکثر مورد استفاده قرار می گیرد. اساس کار این دماسنج ها مانند دماسنج جیوه ای معمولی است، با این تفاوت که مجاور مخزن در لوله موئین یک فشردگی و یا زائده ای در مخزن ایجاد می کنند و این فشردگی یا زائده طوریست که در موقع ازدیاد دما جیوه می تواند از آن عبور کند و بداخل لوله موئین جریان یابد، ولی در موقع کاهش دما مانع برگشت جیوه به مخزن می گردد. 

طریقه آماده سازی دماسنج ماکزیمم

در ابتداء دمای بیشینه را قرائت نموده، آنگاه دماسنج را از جایش برداشته و مانند دماسنج طبی به شدت از بالا به طرف پائین حرکت داده تا جیوه داخل موئین به مخزن برگردد. در هنگامیکه دماسنج را سر جایش قرار می دهیم باید دمایش مساوی دمای دماسنج خشک باشد. دماسنج حداکثر در داخل جعبه پناهگاه هواشناسی طوری نصب می گردد که مخزن آن به طرف پائین بوده و با سطح افق یک زاویه ده درجه بسازد. شکل

دماسنج خشک

این دماسنج یکی از ساده ترین دماسنجهای مایعی است که برای اندازه گیری دمای آنی یا لحظه ای در ایستگاه های هواشناسی مورد استفاده قرار می گرد. مایع یا عنصر حساس آن عموماً از جیوه انتخاب شده و به وسیله پایه مخصوصی به طور عمودی در داخل پناهگاه در ارتفاع 200-125 سانتیمتری از سطح زمین قرار داده می شود.

دماسنج تر

این دماسنج شبیه به دماسنج خشک بوده با این تفاوت که دور مخزن انرا پارچه نازک (موسیلین) هیدروفیله پیچیده و انتهای این فتیله پارچه ای در داخل ظرف کوچکی که پر از آب مقطر است قرار دارد. بدینوسیله سطح مخزن دماسنج همیشه مرطوب نگهداشته می شود. هر قدر هوا خشک تر باشد عمل تبخیر آب سطح خارجی مخزن دماسنج سریع تر انجام گرفته و باعث پائین آمدن دما خواهد شد زیرا عمل تبخیر گرماگیر است. اما در هوای مرطو.ب میزان تبخیر کمتر بوده و ارقام بدست آمده از دماسنج تر و خشک نزدیک بهم خواهند بود. با استفاده از این دماسنج ها رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم محاسبه می گردد شکل     طرز قرار گرفتن این دماسنج را نشان می دهد.

در درجات زیر صفر ایجاد قشر نازکی از یخ در سطح مخزن دماسنج ضروری به نظر می رسد.

رطوبت و اندازه گیری آن

ظرفیت و درجه اشباع

در صورتی که بخار آب در هوا موجود باشد به آن رطوبت می گویند. رطوبت یکی از عناصر مهم هواشناسی است. مقدار رطوبت موجود  در هوا با دما رابطه بسیار نزدیکی دارد در واقع مقدار رطوبتی که هوا می تواند تحمل نماید تابعی از دما است. حداکثر رطوبتی که می تواند در هوا وجود داشته باشد ظرفیت هوا برای پذیرش بخار آب نامیده می شود. رسیدن هوا به ظرفیت خود برای پذیرش حداکثر بخار آب در یک دمای معین را درجه اشباع می گویند.

در هر لحظه که رطوبت هوا اندازه گیر شود، اختلاف بین ظرفیت هوا برای اشباع و رطوبت موجود را کمبود اشباع هوا می گویند.

دمایی که در آن، هوا از بخار آب اشباع می شود، نقطه شبنم (Dew point)نام دارد. زیرا سردشدن بیشتر هوا باعث میعان و تشکیل ذرات آب می گردد.

ادوات رطوبت سنجی

اندازه گیری رطوبت هوا را رطوبت سنجی یا هایگرومتری (Hygronetri)و ادواتی که به این منظور به کار می روند هاپکومتر نم سنج یا رطوبت سنج می گویند. تاکنون انواع مختلف رطوبت سنجها ساخته شده که هر یک برای مقاصد خاصی به کار می روند. در این بخش به تشریح معمولیترین انواع رطوبت سنجها می پردازیم.

فشارنگار یا باروگراف

علاوه بر دانستن مقدار فشار در زمانهای معین دانستن وضع تغییرات آن نیز ضروری است از این جهت از دستگاه فشارنگار استفاده می گردد. این دستگاه مانند دمانگارها از سه قسمت اصلی زیر تشکیل گردیده است.

الف- قسمت حساس که از یک یا چند محفظه ویدی تشکیل شده است.

ب- تعدادی اهرم و محورهای انتقال دهنده حرکت ناشی از انبساط یا انقباض محفظه ها.

ج- استوانه ثبات.

تصحیحات فشار سنج جیوه ای

درجه بندی فشارسنج جیوه ای در شرایط متعارفی (دمای صفر درجه و عرض جغرافیایی 45 درجه) انجام می گردد و همان طوریکه قبلاً اشاره گردید اندازه گیری فشار جو از روی ارتفاع ستون جیوه مشخص می شود، که این ارتفاع در هر نقطه از سطح زمین تابع  جرم حجمی جیوه، gشتاب گرانش زمین و تابع فشار جو می باشد. چون gبا تغییر ارتفاع محل از سطح دریا و عرض جغرافیایی و جرم حجمی جیوه نیز با دما تغییر می کند، لذا تمام فشارسنج های جیوه ای به یک دماسنج پیوست که در بالای مخزن جیوه و در روی غلاف فلزی نصب شده مجهز می باشند و یک جدول مخصوص بنام QFEکه به کمک آن خطای ناشی از تغییر دما و ارتفاع و عرض جغرافیایی محل مورد نظر قابل محاسبه و تصحیح است، همراه فشارسنج جیوه یا به ایستگاه هواشناسی فرستاده می شود. بنابراین برای محاسبه فشار واقعی محل تصحیحات بشرح زیر در فشار خوانده شده منظور می گردد.

1-   تصحیح نسبت به شتاب گرانش

2-   تصحیح نسبت به ارتفاع هم سطح دریا

3-   تصحیح نسبت به صفر درجه حرارت

گزارش بازدید از سازمان هواشناسی کشور مورخ 30/1/83

اینجا سازمان هواشناسی کشور است. بعد از هماهنگی با مسئولین مربوطه، اجازه بازدید از بخش ارتباطات و پیش بینی هوا به ما داده شد.

در این بخش یک فرد کارشناس اطلاعاتی به شرح زیر ارائه می دهد.

سازمان هواشناسی به صورت تخصصی کار نمی کند. همه اطلاعاتی که به صورت شبانه روزی از ایستگاههای مختلف کشور دریافت می کند، بعد از بررسی به صورت پیش بینی هوا در اختیار مردم و سازمانهای مختلف قرار می دهد.

این اطلاعات از طریق رادیو، تلویزیون یا تلفن 134 هواشناسی (در تمام مراکز استانها) یا سایت هواشناسی به زبان ساده در اختیار مردم قرار می گیرد.

دانلود گزارش کار آموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست